TRUNG TÂM STAR EDUCATION – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

TRUNG TÂM STAR EDUCATION – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Nhằm động viên và khuyến khích học sinh trung tâm có kết quả nhất lớp và nhất khối trong từng môn học của HK1 năm học 2017-2018, trung tâm Star đã có nhiều học bổng giá trị và phần quà để tặng thưởng cho các em học sinh.

Đây là thành công bước đầu đồng thời cũng là động lực để các em cố gắng trong các kì thi quan trọng hơn sắp tới đó là thi vào lớp 10 vào các trường chuyên Thành Phố HCM , trường Phổ thông Năng khiếu, và kì thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12

Hy vọng rằng các bạn học viên tại STAR EDUCATION sẽ noi gương các anh chị tiếp tục phát huy tinh thần ham học, “chiến đấu” hơn nữa để đạt được kết quả và thành tích cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.  

*** Danh sách lớp 8: 

STT Họ và tên Trường Lớp Cuối khóa Trung bình XH lớp XH khối Phần thưởng
1 Nguyễn Lê Thiên  Phúc Trần Đại Nghĩa 8T1 9.75 9.63 1 1 Học bổng 1 triệu đồng
Ba lô
2 Nguyễn Hà Phương Trâm Trần Đại Nghĩa 8T1 9.00 9.19 2 2 Ba lô
3 Đặng Nhật Huy Trần Đại Nghĩa 8T1 9.25 3 3 Ba lô
4 Trần Anh Hào Nguyễn Gia Thiều 8T2 7.75 8.50 1 4 Ba lô
5 Trần Thảo  Ly THSG 8T2 7.75 8.50 1 4 Ba lô
6 Ngô Hoàng Ngọc My Nguyễn Du 8T2 7.75 8.50 1 4 Ba lô
7 Trần Hà Thu Nguyễn Du 8T2 7.75 8.50 1 4 Ba lô
8 Phan Nguyễn Tuấn  Minh Trần Đại Nghĩa 8T4 7.50 8.50 1 4 Ba lô
9 Huỳnh Nhật  Huy Nguyễn Khuyến 8T3 7.25 7.25 1 25 Ba lô

*** Danh sách lớp 9 – Toán không chuyên: 

STT Họ và tên Trường Lớp Cuối khóa Trung bình XH lớp XH khối Phần thưởng
1 Lâm Kì  Danh Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.67 1 1 Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô
2 Trần Tuấn Minh Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.67 1 1 Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô
3 Nguyễn Thành  Long Trần Đại Nghĩa 9T2 9.25 9.40 1 3 Ba lô
4 Hoàng Quỳnh Bảo Trâm Ngô Sĩ Liên 9T1 9.50 9.33 3 4 Ba lô
5 Huỳnh Ngọc Tâm Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.33 3 4 Ba lô
6 Lê Thái  Dương Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.33 3 4 Ba lô
7 Dương Đoàn Minh Đức Trần Đại Nghĩa 9TC3 9.50 9.13 1 7 Ba lô
8 Trần Ngọc Anh Trường Chinh 9T5 9.00 9.00 1 8 Ba lô
9 Vương Bảo Khang Lê Anh Xuân 9T3 9.00 9.00 1 8 Ba lô
10 Lê Tuấn Huy Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.00 6 8 Ba lô
11 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Anh Trần Đại Nghĩa 9T1 9.50 9.00 6 8 Ba lô
12 Phạm Thị Thu  Hà Hai Bà Trưng 9T1 9.50 9.00 6 8 Ba lô
13 Trần Kính Thành Chu Văn An 9T6 8.50 8.92 1 16 Ba lô
14 Đào Anh Thi Trần Đại Nghĩa 9T3 9.50 8.50 2 21 Ba lô
15 Nguyễn Tấn Phương Quân Bình Tây 9T3 9.50 8.50 2 21 Ba lô
16 Nguyễn Dương  Đông Phan Bội Châu 9T7 8.5 8.30 1 27 Ba lô

*** Danh sách lớp 9 – Toán Chuyên

STT Họ và tên Trường Lớp Cuối khóa Trung bình XH lớp XH khối Phần thưởng
1 Nguyễn Thái  Bình Trần Văn Ơn 9TC2 8.50 8.67 1 1 Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô
2 Hoàng Huy Minh Khôi Trần Đại Nghĩa 9TC2 8.50 8.67 1 1 Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô
3 Đặng Thanh  Thủy THSG 9TC4 9.00 8.17 1 3 Ba lô
4 Võ Bảo Ngọc Hoàng Hoa Thám 9TC2 7.50 8.00 3 4 Ba lô
5 Lê Trung  Nghĩa Trần Đại Nghĩa 9TC1 8.25 8.00 1 4 Ba lô
6 Nguyễn Quang Minh Khoa Trần Đại Nghĩa 9TC1 8.50 8.00 1 4 Ba lô
7 Nguyễn Thế Thiện Trần Đại Nghĩa 9TC1 9.00 8.00 1 4 Ba lô
8 Nguyễn Minh  Quang Colette 9TC2 8.25 7.83 4 8 Ba lô
9 Trần Gia Hưng Ngô Quyền 9TC4 8.00 7.17 2 13 Ba lô
10 Hồ Nguyễn Kỳ Trung Trần Đại Nghĩa 9TC1 9.00 7.17 5 13 Ba lô
11 Nguyễn Đức Bảo  Huy Nguyễn Du 9TC1 8.75 5.83 8 28 Ba lô
12 Đỗ Minh  Quân Trần Đại Nghĩa 9TC1 8.25 5.50 9 33 Ba lô
13 Phạm Vy Phú Chi Nguyễn Du 9TC2 8.00 5.33 19 34 Ba lô
14 Ngô Nhật Quỳnh  Vy Hồng Bàng 9TC4 8.00 5.33 7 34 Ba lô
15 Phạm Phương Thúy Trần Đại Nghĩa 9CĐ 8.00 8.17 2 Ba lô

*** Danh sách lớp 9 môn Văn: 

STT Họ và tên Trường Lớp CK XH Lớp Phần thưởng
1 Trần Nguyễn Khánh Trang Trần Đại Nghĩa 9V1 8 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
2 Trương Nguyệt Hà Kim Đồng 9V1 7.5 2 Ba lô
3 Nguyễn Đỗ An Khương Trần Văn Ơn 9V1 7.5 2 Ba lô
4 Hoàng Thị Ngọc  Minh Hồng Bàng 9V2 8 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
5 Tôn Nữ Cẩm Nhiên Hoàng Hoa Thám 9V2 7.8 2 Ba lô
6 Huỳnh Nguyễn Huyền Trân Trần Đại Nghĩa 9V2 7.8 2 Ba lô
7 Lê Thanh Mai Linh Trần Đại Nghĩa 9V3 7.25 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
8 Võ Bảo Ngọc Hoàng Hoa Thám 9V3 7.25 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
9 Nguyễn Hoàng Kỳ Xuân Nguyễn Văn Tố 9V3 7.25 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
10 Tiêu Mỹ Nhàn THSG 9V4 7.25 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
11 Quách Tuệ  Như Nguyễn Văn Tố 9V4 7.25 1 Học bổng 1 triệu + Ba lô
12 Nguyễn Phan Công  Tiến Hồng Bàng 9V4 7 3 Ba lô
13 Lê Ngọc Bảo  Trân Nguyễn Gia Thiều 9V4 7 3 Ba lô

** Các bạn học sinh cấp 3 xin theo dõi trên bảng thông báo của trung tâm.