Trương Thụ Nghĩa – Lớp 9TC1

Trương Thụ Nghĩa – Lớp 9TC1

• Huy chương Vàng cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ
• Huy chương Vàng kỳ thi Toán Olympic Hồ Chí Minh
• Hạng Nhất kỳ thi Toán học Hoa Kỳ
• Huy chương Bạc cuộc thi Toán quốc tế SASMO
• Huy chương Bạc cuộc thi Toán quốc tế SIMOC